رفتن به محتوای اصلی

تعاونی سنجش جمعه ۲۹ فروردین ۹۹ (جمع بندی پایه)
تعاونی سنجش جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹
تعاونی سنجش جمعه ۹ خرداد ۹۹
تعاونی سنجش جمعه ۲۰ تیر ۹۹
تعاونی سنجش جمعه ۱۰ مرداد ۹۹
تعاونی سنجش جمعه ۲۴ مرداد ۹۹

 

قلم چی جمعه ۲۰ تیر ۹۹
قلم چی جمعه ۳ مرداد ۹۹
قلم چی جمعه ۱۷ مرداد ۹۹
قلم چی جمعه ۲۴ مرداد ۹۹

 

گزینه دو ۲۷ تیر ۹۹
گزینه دو ۳ مرداد ۹۹
گزینه دو ۱۰ مرداد ۹۹
گزینه دو ۱۷ مرداد ۹۹

 

 

 

برای این نوشته 4 نظر ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا