رفتن به محتوای اصلی

  هیدروکربن های سیرشده و سیر نشده

  معادله واکنش سوختن هیدروکربن ها

آلکان های راست زنجیر  و شاخه دار

گروه آلکیل

نام گذاری آلکان های شاخه دار (قسمت اول)

نام گذاری آلکان های شاخه دار (قسمت دوم)

نام گذاری آلکان های شاخه دار (قسمت سوم)

نکات تستی در نامگذاری آلکان های شاخه دار

ایزومرها در آلکن ها یا آلکین ها

شمار پیوندها در آلکان ها آلکن ها و آلکین ها

.

گروه های عاملی (الکل ها)

الکل های چند عاملی

گروه های عاملی (اترها)

گروه های عاملی (کتون ها)

گروه های عاملی (آلدهیدها)

گروه های عاملی (استرها)

استر موجود در میوه ها

مدل نقطه و خط

گروه های عاملی (کربوکسیلیک اسیدها)

گروه های عاملی (آمین ها)

گروه های عاملی (آمیدها)

تشابه نیروهای بین مولکولی – شیمی دهم (فصل ۳)

پلی استرها – شیمی یازدهم (فصل ۳)

برای این نوشته 10 نظر ثبت شده است
  1. جناب مهندس اقاجانی ،

    ویدیوهای اموزشی شما بی نهایت با ارزش هستند و من از دیدن تک تک اشان بسیار اموختم . خیلی ممنون از وقتیکه برای دانش اموزان صرف میکنید . شما استاد دلسوز و اگاهی هستید ، پایدار و سلامت باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا