رفتن به محتوای اصلی

یک ماهه (۳۰ روز) – ۴۰۰ هزار تومان

برنامه ریزی تخصصی (۲ نوبت در ماه = دو هفته ای) توسط تیم مشاوره اکسیژن (رتبه های برتر کنکور) – به صورت ویدئو چت

پرسش و پاسخ شفاهی توسط تیم آنالیز کیفیت + گزارش کیفیت مطالعه دانش آموز به مشاوران ارشد و اولیا (به صورت ماهانه)

آموزش تمامی متدهای مطالعاتی و تست زنی به صورت نیمه گروهی (توسط مهندس باطنی)

آموزش متدهای افزایش دقت و قدرتمند سازی ذهن به کمک روش های سریع محاسبات ذهنی

آنالیز کیفیت مدیریت آزمون و تست زنی با برگزاری آزمون های منسجم پس از پایان هر فصل

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ هزار تومان

برگشت به بالا