رفتن به محتوای اصلی

تحلیـل کنکـور ۹۸ .

اکسیـژن مبتکـر ایده های نـو .

تـازه چـه خبـر؟ .

دوازدهم نظام جدید (بیمه نامه) .

یازدهم نظام جدید .

دهم نظام جدید .

  • همه
  • زیست شناسی
  • شیمی
  • فیزیک

فیلم جلسه ۱۴– فصل ۵ (گفتار سوم: دفع و تنظیم اسمزی جانداران)

 

فیلم جلسه ۱۳– فصل ۵ (گفتار دوم: فرایند تشکیل ادرار)

 

فیلم جلسه ۴ – موازنه واکنش های شیمیایی

 

فیلم جلسه ۱۱– فصل ۴ (گفتار چهارم: گردش مواد در جانداران)

 

فیلم جلسه ۱۰ – فصل ۴ (گفتار سوم: خون)

 

فیلم جلسه ۹ – فصل ۴ (گفتار دوم: رگ های خونی)

 

فیلم جلسه ۷ – فصل ۳ (اصل ارشمیدس)

 

فیلم جلسه ۸ – فصل ۴ (گفتار اول: قلب)

 

فیلم جلسه ۶ – فصل ۳ (لوله های U شکل)

 

بسته “اصل آفبا” (دانلودی)

     

فیلم جلسه ۷ – فصل ۳ (گفتار سوم: تبادلات گازی)

 

فیلم جلسه ۵ – فصل ۳ (فشار جامدات و مایعات)

 

فیلم جلسه ۶ – فصل ۳ (گفتار دوم: تهویه ششی انسان)

 

فیلم جلسه ۲ – فرمول نویسی ترکیب های یونی

 

فیلم جلسه ۵ – فصل ۳ (گفتار اول: دستگاه تنفس انسان)

 

فیلم جلسه ۴ – فصل ۲ (بخش چهارم : توان و بازده)

 

فیلم جلسه ۴ – فصل ۲ (گفتار چهارم: گوارش در جاندران)

 

فیلم جلسه ۳ – فصل ۲ (بخش سوم : کار و انرژی)

 

فیلم جلسه ۳ – فصل ۲ (گفتار دوم: دستگاه گوارش انسان / قسمت دوم)

 

فیلم جلسه ۲ – فصل ۲ (بخش دوم : انرژی)

 

فیلم جلسه ۲ – فصل ۲ (گفتار دوم: دستگاه گوارش انسان / قسمت اول)

 

فیلم جلسه ۱ – جدول تناوبی

 

فیلم جلسه ۱ – فصل ۲ (گفتار اول : سلول و بافت جانوری)

 

فیلم جلسه ۱ – فصل ۲ (بخش اول : کار)

 

نظام قدیم .

logo-samandehi
برگشت به بالا